Keskinäinen testamentti

Keskinäinen testamentti on yleensä puolisoiden välinen testamentti. Mikään ei kuitenkaan estä esimerkiksi sisaruksia tai ystäviä tekemästä keskinäistä testamenttia esimerkiksi yhdessä omistetun omaisuuden osalta.

Testamentti yhdessä aviopuolison tai avopuolison kanssa kannattaa. Avopuolisolle se voi olla elintärkeä. Turvaa puolisosi taloudellinen asema ja asuminen kuoleman varalta. Perillisiäkään ei unohdeta, sillä testamentissa otetaan huomioon myös heidän taloudellinen etu ja perintöveroseuraamukset.

Testamentataanko hallintaoikeudella vai omistusoikeudella?

  1. Kun lähdetään suunnittelemaan testamenttia, on tärkeää pohtia ensin kenelle annetaan, mitä annetaan ja millä oikeudella annetaan. Millaista taloudellista tai asumisen turvaa leskeksi jäävä tarvitsee? Hallintaoikeuden haltija saa käyttää omaisuutta ja nauttia omaisuuden tuoton. Omistusoikeus kuuluu muulle henkilölle, jonka rooliksi "jää" omistaa. Omistaja hyötyy taloudellisesti omaisuuden markkina-arvon noustessa ja häviää arvon laskiessa. Tyypillisessä tilanteessa hallintaoikeus annetaan leskelle ja omistusoikeus menee lapsille, mutta tulisiko lesken hyväksi määrätä myös omistusoikeudella?
  2. Jos omistusoikeus ja hallintaoikeus päätetään antaa eri henkilöille, tärkeitä jatkokysymyksiä on miettiä, kuka maksaa omaisuudesta aiheutuvat kulut? Tavanomaiset käyttökulut kuuluvat omaisuuden haltijan maksettavaksi. Mutta miten maksetaan omaisuuden arvoa parantavat kulut? Kuka maksaa putkiremontin? Testamentin tekijät voivat ja heidän kannattaa määrätä kuluvastuusta itse. Heillä on täysi testamenttausvalta määrätä myös kuluista. 

Puolison iällä on merkitystä pohdittaessa testamenttimääräyksiä

Puolisoiden elämäntilanteet ja -vaiheet ovat määrääviä. Nuorten pariskuntien kohdalla omistusoikeus on usein merkityksellisempää tulevaisuuden turvan ja käytännön elämän näkökulmasta tarkasteltuna verrattuna hallintaoikeuteen. Rintaperillisten oikeus vaatia lakiosaansa on toki muistettava.   

Vanhemman pariskunnan ollessa kyseessä leskelle annettava hallintaoikeus osaan perittävän omaisuudesta voi olla riittävä tulevaisuuden turva puolison kuoleman varalta. Toisaalta kannattaa pohtia, tulisiko tulevaisuuden asumiseen, hoitoon ja hoivaan varautua järeämmin ja kenties omistusoikeudella? 

Avopuolisoiden testamentti voi olla elintärkeä

Avopuolisoille testamentti on äärimmäisen tärkeä. Avopuoliso ei käytännössä saa mitään taloudellista turvaa tai asumisen suojaa, jos puoliso kuolee. Avopuoliso ei ole mistään näkökulmasta katsottuna aviopuolisoon verrattavassa asemassa, jos puoliso kuolee eikä testamenttia ole laadittu. 

Uusperheellisten testamentit voivat olla kimurantteja - minun, sinun ja yhteiset lapset

Uusperheiden on tärkeä suunnitella, kuinka kuolemantapauksessa kaikkien lasten perintöoikeus ja puolisoiden tulevaisuuden turva otetaan huomioon ja yhteensovitetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Uusperheiden tilanteet ovat ainutlaatuisia ja toisinaan erittäin monimutkaisia. 

Avioliitolla on suuri merkitys omaisuuuden jakautumiseen puolisoiden lasten kesken. Onko toinen puolisoista huomattavasti varakkaampi kuin toinen? Perintösuunnittelussa on keskusteltava avoimesti, saako omaisuutta mennä toisen puolison lapsille avio-oikeuden kautta? Uusperheellisten avioliitoissa avioehdolla onkin keskeinen merkitys ja se kulkee käsi kädessä testamentin ja perintösuunnittelun kanssa. 

Entä hallintaoikeus? Tulisiko se määrätä  elinikäiseksi vai määräajaksi viimeksi eläneen puolison hyväksi? Hallinta-ajan pituudella on erityistä merkitystä, jos uuden puolison ja perittävän lasten välinen ikäero on suuri.

Testamenttimääräysten perintöverovaikutuksista

Testamentti on yksi tärkeimpiä perintöverosuunnittelun välineitä. Perintöverotus on tärkeää ottaa huomioon, mutta toisaalta testamenttia ei kannata laatia pelkästään verotus edellä vaan tärkeää on pohtia, mitä oikeasti halutaan ja tarvitaan. Keskusteltaessa testamentista kissa on nostettava pöydälle ja pohdittava oman elämän ja perheen erityispiirteitä ja juuri teille sopivia testamenttimääräyksiä. Lisäksi kannattaa muistaa, että testamentti on mahdollista vastaanottaa osittain, mikä voi vaikuttaa myös perintöverotukseen merkittäväksi.

On hyvä muistaa, että hallintaoikeudella saadusta omaisuudesta ei tarvitse maksaa perintöveroja. Hallintaoikeus keventää myös perillisten maksettavaksi tulevia perintöveroja.  Toisaalta perintöverot tulee maksettavaksi heti, vaikka lapset tai lapsenlapset eivät saakaan omaisuutta haltuunsa. Vanhempia saattaakin askarruttaa, kuinka perilliset selviytyvät perintöverojen maksamisesta, kun he eivät voi myydä ainakaan sellaista omaisuutta, johon kohdistuu lesken tai muun henkilön hallintaoikeus.

Tarkistuspiste: 

Onko teillä  voimassa oleva keskinäinen hallintaoikeustestamentti? Kuinka hallintaoikeus on siinä määritelty?

On hyvin tavanomaista, että vanhoissa keskinäisissä hallintaoikeustestamenteissa on määrätty kaikki omaisuus hallintaoikeudella viimeksi eläneelle. Vanhoihin keskinäisiin hallintaoikeustestamentteihin saattaa sisältyä myös seuraavat lausekkeet "ilman tilintekovelvollisuutta perillisille" ja "omistusoikeuden mennessä vasta leskenkin kuoltua perillisillemme". Mitä teidän testamentissa lukee?

Yllä kuvattuihin testamenttimääräyksiin sisältyy se ongelma, että hallintaoikeuden sisältöä ei ole täsmennetty ollenkaan ja omaisuus jää välitilaan eli niin sanottuun omistajattomaan tilaan. Erimielisyyksiä aivan turhaan aiheuttavien yleislausekkeiden ja tulkinnanvaraisten vakiofraasien sijaan kannattaisikin pohtia omaisuuserittäin kenelle, mitä ja millä oikeudella annetaan. Kaiken perittävältä jäävän omaisuuden ei välttämättä kannata olla viimeksi eläneen puolison hallintaoikeuden alaista. 

Onko kaikki vanhan testamentin määräykset vielä ajankohtaisia ja vastaavatko ne teidän tahtoa tänään?

"Olemme yli 30 vuotta avioliitossa ollut pariskunta. Teimme pankissa lakimiehen kanssa testamentin vuonna 2005. Kyseinen hallintaoikeustestamentti tehtiin silloin lähinnä perintöverojen pienentämiseksi. Sittemmin lapsemme ovat tulleet täysi-ikäisiksi. Meillä on tavanomainen omaisuus yhteinen koti, kesämökki ja auto sekä hieman säästöjä. Meitä huolestuttaa tulevaisuus, kuinka leskeksi jäävä pärjää taloudellisesti. Mitä se hallintaoikeus tarkoittaa ihan oikeasti? Joutuvatko lapset maksamaan perintöverot, vaikka he eivät saa mitään omaisuutta käyttöönsä. Pitäisikö meidän muuttaa aikaisemmin laadittua testamenttiamme?

Vanha testamentti kannattaa kaivaa esiin ja tarkastella sitä uusin silmin ja kysyä rehellisesti, vastaako se edelleen teidän tahtoa ja ymmärrättekö varmasti, mitä testamenttimääräykset käytännössä tarkoittavat

Perintöoikeuteen erikoituneet asiantuntijat avuksi

Testamentti on laissamme korostetun henkilökohtainen oikeustoimi eikä kukaan voi tehdä testamenttia toisen puolesta. Perintöasiat voivat olla kuitenkin tuskastuttavia pohtia yksin tai puolison kanssa. Älkää jääkö yksin miettimään sitä, kuinka testamentti tulisi muotoilla ja mikä olisi kaikista järkevintä. Jos testamentin tekeminen olisi aina niin helppoa ja yksinkertaista, eihän meitä perintöoikeuteen erikoistuneita juristeja edes tarvittaisi. Me olemme sitä varten, että autamme teitä suunnittelemaan juuri teille sopivan testamentin.

Katariina Kuusiluoma

Katariina Kuusiluoma

Lakimies, OTM, KTM, kaupanvahvistaja

040 5070 101‬
Risto Närhi

Risto Närhi

Lakimies, OTM, kaupanvahvistaja

050 466 2135
Mirja Kokko

Mirja Kokko

Varatuomari VT, kaupanvahvistaja

040 731 1380
Sanna Sarjanen

Sanna Sarjanen

Lakimies, OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

050 4620 920
Pauli Seppänen

Pauli Seppänen

Lakimies, OTM

050 313 7700
Eerik Ahola

Eerik Ahola

Lakimies, OTM

040 1989 410
Pentti Seppänen

Pentti Seppänen

Lakimies, OTK, VT, KTM

050 572 1940

FRIDA auttaa lähellä ja kauempana sekä verkossa

Autamme pohtimaan, millainen keskinäinen testamentti sopii juuri teille ja laadimme testamentin.  Varaa aika asiantuntijalle: Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Hämeenlinna, Jyväskylä, Kouvola. Voit myös käyttää etäpalveluamme. Puhelin- ja verkkoneuvottelu toimii kaikkialla Suomessa. Verkkokaupasta tilaat testamentin edullisimmin.