Hoitotahto

Hoitotahto on tärkeä kahdesta suunnasta. Parhaimmillaan hoitotahto auttaa terveydenhuollon ammattilaisia hoitamaan sinua tahtosi ja itsemääräämisoikeutesi mukaisesti. Hoitotahto tehdään kuitenkin myös omia läheisiä varten. Läheistesi on helpompi päättää elämästäsi ja kuolemastasi yhdessä lääkärin kanssa, kun tahdostasi on mustaa valkoisella.

Hoitoa ja hoivaa 

Hoitotahto on kirjallinen tahtosi sen varalta, että et sairauden tai muun syyn vuoksi pysty  enää ilmaisemaan omaa tahtoasi. Hoitotahdossa määrätään muun muassa elvytyksestä tai siitä, että elvytystä ei anneta. Hoitotahto sitoo terveydenhuollon ammattihenkilökuntaa. Hoitotahto vahvistaa itsemääräämisoikeuttasi. Sitä tulee noudattaa, jos se on riittävän selkeä ja voidaan olettaa, että et ole muuttanut tahtoasi. Pätevän hoitotahdon tekeminen edellyttää, että tekijä ymmärtää riittävällä tavalla hoitotahdon merkityksen ja sisällön.

Hoitotahtosi voi sisältää myös hoivatahdon. Se sisältää ohjeita siitä, että hoidossa ja hoivassa noudatetaan elämänarvojasi ja omia toivomuksiasi.  Myös toiveesi hoitopaikan valinnasta ja hoivan arkeen liittyvistä seikoista voivat sisältyä hoito- tai hoivatahtoosi. 

Sijaispäättäjät

Ethän unohda kertoa hoitotahdossasi, kuka tai ketkä ovat sijaispäättäjiäsi. Sijaispäättäjät ovat erityisen tärkeitä määrätä, jos sinulla ei ole puolisoa tai lapsia. 

Muista

Hoitotahto ja edunvalvontavaltakirja ovat erillisiä asiakirjoja. Vaikka edunvalvontavaltakirjassasi valtuutettu on oikeutettu auttamaan sinua myös henkilöäsi koskevissa asioissa, et välttämättä ikinä tarvitse omaa edunvalvontavaltakirjaasi. Hoitotahtosi perään voidaan sen sijaan kysyä elämäsi loppuvaiheessa. 

FRIDA auttaa lähellä ja kauempana sekä verkossa

Hoitotahto kuntoon. Varaa aika asiantuntijalle: Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Hämeenlinna, Jyväskylä, Kouvola. Voit myös käyttää etäpalveluamme. Puhelin- ja verkkoneuvottelu toimii kaikkialla Suomessa.