Ositus avioeron jälkeen

Avioliiton taloudelliset vaikutukset ja aviovarallisuussuhde on purettava avioerossa. Kun olette päättäneet erota, suosittelemme ottamaan yhteyttä juristiin jo ennen avioeron hakemista käräjäoikeudelta. Avioliitto-oikeuteen erikoistunut juristi auttaa teitä keskustelemaan ja sopimaan avioeroon liittyvistä lakiasioista.  

Tärkeää muistaa avioeroprosessissa ja osituksessa

Omaisuuden jakaminen on keskeinen osa avioeroprosessia

Avioeron saamiseksi riittää se, että jompi kumpi haluaa avioeron. Käytännössä avioeron hakeminen on yksinkertaista ja se tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kirjallinen avioerohakemus lähetetään oman kotipaikan käräjäoikeuteen ja avioero tulee vireille. Kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen ja avioeron toisessa vaiheessa, käräjäoikeudelta pyydetään lopullista avioeroa. Erotuomio tulee paluupostissa joitakin viikkoja myöhemmin.

Käräjäoikeus ei ota kantaa puolisoiden omaisuuden jakamiseen. Avioliittolaki lähtee kuitenkin siitä, että puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus ositetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että aviopuolisoiden yhteenlaskettu omaisuuden säästö jaetaan puolisoille tasan. Jos puolisoilla on avioehto tai osittainen tiettyä omaisuutta koskeva taikka yksipuolinen avioehto, omaisuus erotellaan. 

On erittäin tärkeää ymmärtää, että omaisuuden osittamisesta tai erottelusta tulee lain mukaan tehdä määrämuotoinen asiakirja, jonka kumpikin puolisoista allekirjoittaa ja joka todistetaan. Suullinen sopiminen ja omaisuuden jakaminen käytännössä ei ole lain vaatimukset täyttävä omaisuuden ositus tai erottelu. Merkitystä ei ole myöskään sillä, vaikka puolisot olisivat ilman erimielisyyksiä sopineet omaisuutensa jakamisesta. Omaisuuden osituksesta ja erottelusta taikka näiden yhdistelmästä tulee aina ja kaikissa tapauksissa laatia osituskirja tai omaisuuden erottelukirja. 

Ositus tulee eronneille eteen ennemmin tai myöhemmin

Monille tulee yllätyksenä, ettei oikeus vaatia ositusta vanhene koskaan. Vaikka kuluisi vuosia tai vuosikymmeniä, ositus tulee eteen ennemmin tai myöhemmin. Tekemättä jäänyt ositus tai omaisuuden erottelu tulee usein eteen siinä vaiheessa, kun suunnitellaan uutta avioliittoa tai joskus vasta silloin, kun käsillä on uusi ero. Viimeistään ositus tai omaisuuden erottelu tulee tehtäväksi, kun jompi kumpi ex-puolisoista kuolee. Ennen kun vainajan omaisuutta voidaan ryhtyä jakamaan, tulee tehdä ositus tai omaisuuden erottelu pahimmillaan sekä vanhan avioliiton puolison että uuden avioliiton lesken kanssa. Tällaiset tilanteet voivat tuntua kaukaisilta ja mahdottomilta, mutta nämä tilanteet eivät ole edes kovin poikkeuksellisia. Huolehdi siis ositus tai erottelu kuntoon heti avioeron jälkeen. 

Avioeron vireilletulopäivällä on väliä 

Huomautamme usein, ettei puolisoiden kannata rynnätä jättämään avioerohakemusta heti, kun on päätetty erota. Yksi syy malttiin on se, että osituksessa huomioon otetaan se avio-oikeuden alainen omaisuus, joka puolisoilla oli avioeron tullessa vireille. Ja kyllä, jos ositus on jätetty aikanaan tekemättä, myös vuosikymmeniä myöhemmin ositettavaksi tulee se omaisuus, joka puolisoilla oli sillä hetkellä, kun ero tuli vireille. Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä todennäköisempää on, että omaisuuden arvo ja lajit ehtivät muuttua. Mitä monimutkaisemmaksi asia menee, sitä työläämpää ja kalliimpaa osituksen tekeminen on. Omaisuuden arvon muutokset voivat myös tehdä ikävät tepposet, jos erohetkellä on ollut varakas mutta myöhemmin omaisuus on pienempi - ja toisin päin. Tuskin kukaan toivoo suuria taloudellisia yllätyksiä tulevaisuuttansa varjostamaan.

Ennen kuin säntää lähettämään avioerohakemuksen käräjäoikeuteen ja avioero tulee vireille, kannattaa keskustella ennakkoon puolison kanssa omaisuuden jakamisesta. Jos puolisot ovat sovinnollisia, kannattaa varata yhteinen keskusteluaika avioerojuristin luokse ja miettiä järkevä ja molemmille reilu ratkaisu omaisuuden jakamiseen. Perehtynyt juristi osaa laatia hyvän suunnitelman ja toteuttaa sen oikea-aikaisesti myös turhien verojen välttämiseksi. 

Ositusta tai omaisuuden erottelua ei kannata lykätä 

Omaisuuden jakaminen erossa on pitkälti sopimisasia. Vaikka laki antaakin raamit sille, kuinka puolisoiden tulee avio-oikeuden alainen omaisuus jakaa, puolisot voivat aina sopia keskenään laista poikkeavalla tavalla. Edellytys on, että asioista ollaan yhtä mieltä. Kun eropäätös on tehty - ja mieluusti ennen avioerohakemuksen jättämistä - eroavien puolisoiden kannattaa pyrkiä keskenään pohtimaan, kuinka omaisuus jaetaan. Omista oikeuksista ja mm. omaisuuden verokohtelusta erossa kannattaa olla tietoinen, joten asiantuntijan neuvot tulevat useimmille tarpeeseen. 

Jos puolisot ovat tehneet avioehdon, lähtökohta on, että siinä sovittua noudatetaan erotilanteessa. Tällöinkin on mahdollista sopia toisin. Uuden avioehdon voi tehdä ja rekisteröidä vielä ennen erohakemuksen jättämistä, sillä se on tehokas keino sopia omaisuuden jakamisesta osituksen esisopimuksen lisäksi. 

Jos puolisot eivät pääse omaisuuden jakamisesta keskenään sopuun, avioehtoa ei ole tai erotilanne on muuten riitainen, viimeisenä vaihtoehtona on toteuttaa ositus lain määräämällä tavalla. Jako voi tuntua helposti karkealta ja epäreilultakin, sillä se ei ota huomioon tilanteen erityispiirteitä. Tällaisen toimitusosituksen suorittaa käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja. Pesänjakajaa pitää hakea käräjäoikeudelta. 

Osituksen toimittaminen

Sovinnollinen omaisuuden ositus

Oletteko sopineet omaisuutenne jakamisesta ja osituksesta? Ja haluatte laatia osituskirjan? Sovinnollinen ositus etenee seuraavalla tavalla:

  1. Neuvottelu toimistolla tai puhelimessa koskien ositettavaa omaisuutta ja osituksen toivottua lopputulemaa.
  2. Omaisuutta koskevien asiakirjojen toimittaminen.
  3. Osituskirjan luonnostelu.
  4. Muokkaukset asiakirjaan.
  5. Rahoitusjärjestelyjen koordinointi pankin kanssa, jos tarpeen.
  6. Osituskirjan allekirjoittaminen ja todistaminen.
  7. Mahdollisten ositukseen liittyvien veroilmoitusten täyttäminen ja yhteydenpito verottajaan tarvittaessa.
  8. Omaisuuden rekisteröinti yhteistyössä asunto-osakeyhtiön isännöitsijän tai Maanmittauslaitoksen kanssa.
  9. Mahdolliset muut jälkitoimet. 

  Mitä sovinnollinen omaisuuden ositus maksaa?

  Sovinnollinen omaisuuden ositus maksaa keskimäärin 700 - 2000 €. Palkkion alarajalla ollaan silloin, kun asiat on jo sovittu ja toteutamme virallisen osituksen. Ylärajalla ollaan silloin, kun suunnittelemme yhdessä osapuolten kanssa ositusratkaisun ja laadimme osituskirjan lisäksi mahdollisesti osituksen esisopimuksen ja avioehtosopimuksen haluamanne lopputuloksen toteuttamiseksi. Jos osituksessa tulee matkan varrella erimielisyyksiä ja ylimääräisiä neuvotteluja, ylimääräinen veloitus näistä neuvotteluista menee tuntiveloituksen mukaan. Lisäksi veloitamme viranomaiskulut.

  Ositus ja mahdollinen omaisuuden erottelu tehdään aina osituksen mahdolliset veroseuraamukset optimoiden. 

  Riitainen omaisuuden ositus

  Onko teillä erimielisyyksiä osituksen toimittamiseen liittyen? Ovatko erimielisyytenne sellaisia, että voisitte kuitenkin yhdessä varata ajan avioerojuristilta ja yhdessä asiantuntijan kanssa keskustellen sopia asioista? Vai ovatko erimielisyytenne niin pahoja, ettette kykene istumaan saman pöydän ääreen. Jos tilanteenne on hyvin tulehtunut, viimeiseksi vaihtoehdoksi jää hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä toimittamaan omaisuutenne ositus. 

  Mitä riitainen omaisuuden ositus maksaa?

  On selvää, että riitely tulee kalliimmaksi kuin sopiminen ja mahdollisesti kompromissin tekeminen. Riitaisessakin tilanteessa edullisempaa on mennä yhdessä avioerojuristin puheille ja sopia asioista. Pesänjakajan toimittama ositus on lähes poikkeuksetta kallein vaihtoehto tuntiveloituksen vaihdellessa 250 euron molemmin puolin.

   Usein kysytyt kysymykset

   • Voiko osituksen tehdä itse?

    Osituksen voi toki tehdä itse. Osituksen tekeminen oikein ja verotuksellisesti viisaalla tavalla edellyttää kuitenkin sitä, että ositettava omaisuus otetaan huomioon oikealla tavalla, laaditaan osituslaskelma, omaisuus jaetaan oikein ja osituksesta laaditaan määrämuotoinen osituskirja. Jos nämä menevät pieleen, on mahdollista, että ositus riitautetaan. Osituksen muotovirheisiin tai kohtuuttomaan sisältöön voidaan puuttua määräajassa. Mitä pidempi aika osituksen toimittamisesta on, sitä vaikeampi siihen on saada muutosta.

    Jos omia oikeuksia ei tunne, itse tehdyssä osituksessa saattaa tietämättään luopua omaisuudesta, johon olisi ollut oikeutettu. Kokemuksemme mukaan asiantuntija-apu on useimmille suureksi hyödyksi. Itse tehdyt ositukset menevät useimmiten pieleen erityisesti verotuksen näkökulmasta, jolloin joudutaan maksamaan turhia veroja.

   • Miten omaisuuden erottelu eroaa osituksesta?

    Aviopuolisoiden omaisuus tai osa omaisuudesta erotellaan omistajalleen silloin, kun aviopuolisoilla ei ole avio-oikeutta. Aviopuolisoilla voi olla avioehto, jolla avio-oikeus toisen omaisuuteen on rajattu kokonaan tai osittain.

    Avioehto voi olla täysin avio-oikeuden poissulkeva, jolloin kummallakaan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta mihinkään toisen omaisuuteen. Osittaisessa avioehdossa osa omaisuudesta on avio-oikeuden alaista ja osa on avio-oikeudesta vapaata omaisuutta. Avioehto voi olla myös yksipuolinen eli vain toisella on avio-oikeus kaikkeen tai osaan toisen omaisuudesta ja toisella vastaavaa oikeutta ei ole.

    Aviopuolison avio-oikeutta toisen omaisuuteen on voitu rajoittaa myös kolmannen osapuolen, esimerkiksi vanhemman, lahjakirja- tai testamenttimääräyksin.

    Omaisuuden erottelusta laaditaan asiakirja, jossa todetaan omaisuus kuuluvaksi myös eron jälkeen omistajalleen. Yhdessä omistettu omaisuus sen sijaan järjestellään: omaisuus myydään tai toinen lunastaa toisen omistaman osuuden. Jos omistusoikeus siirtyy toiselle erottelun myötä, liittyy erotteluun yleensä veroseuraamuksia.

   • Mikä ihme on tasinko?

    Ositusta toimitettaessa kartoitetaan puolisoiden avio-oikeuden alaiset varat ja velat. Kun varoista vähennetään velat, saadaan selville omaisuuden säästö. Lisäksi on muistettava, että osituslaskelmassa säästö ei voi olla negatiivinen eli ylivelkaisen puolison säästöksi merkitään laskelmassa nolla. Kun molempien säästöt lasketaan yhteen ja jaetaan kahtia, selviää summa, johon kummallakin puolisolla on osituksessa oikeus. Tätä laskennallista summaa kutsutaan avio-osaksi. Tällöin enemmän omistava puoliso on velvollinen maksamaan vähemmän omistavalle puolisolle tasinkona rahasumman, joka tasaa puolisoiden säästöt yhtä suuriksi.

   FRIDA auttaa lähellä ja kauempana sekä verkossa

   Autamme osittamaan omaisuutenne avioeron jälkeen. Ositus ja omaisuuden erottelu kannattaa hoitaa kuntoon viipymättä.  Varaa aika asiantuntijalta: Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Hämeenlinna, Jyväskylä, Kouvola. Voit myös käyttää etäpalveluamme. Puhelin- ja verkkoneuvottelu kuolinpesän jakamiseksi toimii kaikkialla Suomessa.