Lasten asiat erossa

Kun avio- tai avoliitosta on yhteisiä lapsia, erotilanteessa lasten asiat tulee sopia ja järjestellä uudelleen. Parhaassa tapauksessa vanhemmat pääsevät lasten asioista sopuun keskenään, mutta kuten muissakin elämän merkittävissä asioissa, asioita ei kannata jättää pelkän suullisen sopimisen varaan.

Parisuhteesta erotaan, vanhemmuus pysyy

Kun lapsen tai lasten vanhemmat päätyvät parisuhteessaan eroon on tärkeä tiedostaa, ettei vanhempien parisuhteen status vaikuta suoraan vanhemmuuteen. Lapsen huoltajuus pysyy siinä muodossa kun se on ollut, vaikka vanhempien ero astuisi voimaan. Jos molemmat vanhemmat ovat olleet lapsen huoltajia, he ovat sitä eron jälkeen edelleen samoin oikeuksin ja velvollisuuksin. Ainoa erottava tekijä on, että Suomessa lapsella voi olla vain yksi virallinen osoite, ja se on tavallisesti jomman kumman vanhemman luona. Vanhempi, jonka luona lapsi virallisesti asuu, on lähivanhempi, ja toinen on etävanhempi. Näin on, vaikka lapsi viettäisi tosiasiassa yhtä paljon tai jopa enemmän aikaa etävanhemman luona.

Lapsen vanhemmat ovat velvollisia vastaamaan lapsen elatuksesta ainakin siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Eroaminen ei vaikuta elatusvelvollisuuteen.

Lapsen asioista on hyvä sopia selkeästi

Vanhempien on sovittava muutamasta keskeisestä asiasta, kun lapsen tai lasten asioita järjestellään eron myötä.

  1. 1. Kumman luona lapsi asuu?
  2. 2. Kuka tai ketkä ovat lapsen huoltajia? Onko huoltajuuteen syytä tehdä muutoksia?
  3. 3. Kuinka lapsen oikeus tavata vahempiaan järjestetään?
  4. 4. Onko syytä sopia elatusavun maksamisesta?

Sovitusta kannattaa aina tehdä lastenvalvojan vahvistama sopimus

Kannustamme vanhempia ensisijaisesti sopimaan keskenään, missä lapsi asuu, kuinka lapsi jakaa aikansa vanhempien kesken, kuinka lapsen huolto järjestetään ja sekä keskustelemaan mahdollisesta elatusavusta. Asiantunteva perhejuristi voi olla erinomainen apu, kun vanhempi tai vanhemmat yhdessä selvittävät, mistä kaikesta heidän tulee ja kannattaa sopia, ja millaisia vaihtoehtoja heillä on sopimiseen. On erinomaista, jos vanhemmat pääsevät keskenään asioista sopuun, mutta suosittelemme hyvin painokkaasti, että sovitusta tehdään myös viranomaisen vahvistama sopimus. Virallista sopimusta ei voi tehdä itse tai edes juristin avulla, vaan sen voi tehdä ainoastaan lastenvalvoja eli sosiaalitoimi. Kaupungin tai kunnan sosiaalitoimen vahvistama sopimus tai päätös on yhtä virallinen kuin tuomioistuimen päätös. Lastenvalvojan vahvistama sopimus on kummakin vanhemman etu pidemmän päälle. Kun sovitusta on mustaa valkoisella, ei tarvitse jännittää tulevaisuuden käänteitä.

Usein kysytyt kysymykset

  • Mikä lastenvalvoja on?

    Lastenvalvoja on asuinpaikkasi eli kaupungin tai kunnan virkamies, jonka tehtävä on auttaa perheitä lapsiin liittyvien asioiden virallisessa järjestelyssä. Isyyden vahvistaminen, lapsen huoltoon ja tapaamiseen sekä elatustukeen ja -apuun liittyvät asiat sovitaan lastenvalvojan luona. Lastenvalvojan vahvistamat sopimukset lapsen tapaamisoikeudesta ja elatuksesta ovat virallisia asiakirjoja, jotka pätevät oikeuskäsittelyssä ja ulosotossa.

  • Miten elatusapu määräytyy?

    Elatusavun perusteena on elatusavun tarve. Sen maksaminen ei siis ole aina ollenkaan välttämätöntä. Viranomainen ei määrää elatusapua maksettavaksi sillä perusteella, että toinen vanhemmista on varakas, vaan siksi, että katsoo lapsen lähivanhemman tarvitsevan elatusapua lapsen tarpeista ja kuluista huolehtimiseen. Vanhemmat voivat myös sopia keskenään elatusavun maksamisesta, vaikka suoranaista tarvetta elatukseen ei olisikaan.

FRIDA auttaa lähellä ja kauempana sekä verkossa

Autamme pohtimaan ja jäsentämään, kuinka lasten asiat voi ja kannattaa järjestellä. Varaa aika toimistollemme. Sovi puhelin- tai verkkoneuvottelu lasten asioiden järjestelemiseksi. Toimimme tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla, Uudenmaan alueella, Turussa ja Tampereella. Löydät meidät myös Oulusta. Toimistoihimme on helppo tulla olipa oma asuinpaikkasi esimerkiksi Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Tuusula, Järvenpää, Mäntsälä, Kouvola, Kaarina, Raisio, Naantali, Ylöjärvi tai Hämeenkyrö. Etäpalvelumme toimii joka puolella Suomea.