Avaimet käteen -perunkirjoitus

Huolehdimme perunkirjoituksesta alusta loppuun saakka kiinteillä hinnoilla. Tiedät etukäteen, mitä palvelumme maksaa. Ei ikäviä yllätyksiä hinnassa jälkikäteen.

Tietojen kerääminen perukirjaan on yllättävän raskasta ja aikaa vievää läheisen kuoltua. Hankimme puolestasi samaan hintaan kaikki tarvittavat asiakirjat sukuselvityksestä muihin asiakirjoihin perukirjan laatimista varten. Ei paikasta toiseen juoksemista. Helpon ja vaivattoman palvelun saamiseksi tarvitsemme valtakirjan, jonka voit antaa perunkirjoitusta tilatessasi.

Tutustu Avaimet käteen -hintoihimme ja perunkirjoituspalveluumme alla.

Omaisuuden arvo alle 100 000 euroa

650 €

Hintaan sisältyy 5 virkatodistuksen tilaaminen (ylimääräiset virkatodistustilaukset 20 €/kpl), 5 varallisuuden selvittämiseen liittyvän asiakirjan tilaaminen (ylimääräiset asiakirjatilaukset 20 €/kpl), perukirjan valmistelu, perunkirjoitukseen kutsuminen, perunkirjoituksen toimittaminen ja uskottuina miehinä toimiminen, tarvittaessa perunkirjoituksen jatkoajan hakeminen verottajalta ja perukirjan osakasluettelon vahvistuksen hakeminen maistraatilta. Lisäksi palveluumme kuuluu testamentin tiedoksiantaminen.

Perukirjaan tulee merkitä sekä vainajan että lesken varat ja velat. Omaisuuden arvo ja palkkioperuste määräytyy näin ollen vainajan ja lesken bruttovarallisuuden mukaan.

Palkkion lisäksi veloitetaan seurakunnan ja/tai maistraatin veloittamat viranomaiskulut, kolmannen tahon, kuten pankkien ja kiinteistönvälittäjien, veloittamat kulut, posti- ja toimituskulut yms. kulut sekä mahdolliset matkakulut. Jos perunkirjoitus halutaan toimittaa muualla kuin FRIDAn toimistolla, sovitaan näistä kuluista erikseen.

Omaisuuden arvo 100 000 – 300 000 euroa

1200 €

Hintaan sisältyy kaikkien virkatodistusten ja varallisuuden selvittämiseen liittyvien asiakirjojen tilaaminen, perukirjan valmistelu, perunkirjoitukseen kutsuminen, perunkirjoituksen toimittaminen ja uskottuina miehinä toimiminen, tarvittaessa perunkirjoituksen jatkoajan hakeminen verottajalta ja perukirjan osakasluettelon vahvistuksen hakeminen maistraatilta. Lisäksi palveluumme kuuluu testamentin tiedoksiantaminen.

Perukirjaan tulee merkitä sekä vainajan että lesken varat ja velat. Omaisuuden arvo ja palkkioperuste määräytyy näin ollen vainajan ja lesken bruttovarallisuuden mukaan.

Palkkion lisäksi veloitetaan seurakunnan ja/tai maistraatin veloittamat viranomaiskulut, kolmannen tahon, kuten pankkien ja kiinteistönvälittäjien, veloittamat kulut, posti- ja toimituskulut yms. kulut sekä mahdolliset matkakulut. Jos perunkirjoitus halutaan toimittaa muualla kuin FRIDAn toimistolla, sovitaan näistä kuluista erikseen.

Omaisuuden arvo 300 000 - 450 000 euroa

1 600 €

Hintaan sisältyy kaikkien virkatodistusten ja varallisuuden selvittämiseen liittyvien asiakirjojen tilaaminen, perukirjan valmistelu, perunkirjoitukseen kutsuminen, perunkirjoituksen toimittaminen ja uskottuina miehinä toimiminen, tarvittaessa perunkirjoituksen jatkoajan hakeminen verottajalta ja perukirjan osakasluettelon vahvistuksen hakeminen maistraatilta. Lisäksi palveluumme kuuluu testamentin tiedoksiantaminen.

Perukirjaan tulee merkitä sekä vainajan että lesken varat ja velat. Omaisuuden arvo ja palkkioperuste määräytyy näin ollen vainajan ja lesken bruttovarallisuuden mukaan.

Palkkion lisäksi veloitetaan seurakunnan ja/tai maistraatin veloittamat viranomaiskulut, kolmannen tahon, kuten pankkien ja kiinteistönvälittäjien, veloittamat kulut, posti- ja toimituskulut yms. kulut sekä mahdolliset matkakulut. Jos perunkirjoitus halutaan toimittaa muualla kuin FRIDAn toimistolla, sovitaan näistä kuluista erikseen.

Omaisuuden arvo 450 000 – 600 000 euroa

2200 €

Hintaan sisältyy kaikkien virkatodistusten ja varallisuuden selvittämiseen liittyvien asiakirjojen tilaaminen, perukirjan valmistelu, perunkirjoitukseen kutsuminen, perunkirjoituksen toimittaminen ja uskottuina miehinä toimiminen, tarvittaessa perunkirjoituksen jatkoajan hakeminen verottajalta ja perukirjan osakasluettelon vahvistuksen hakeminen maistraatilta. Lisäksi palveluumme kuuluu testamentin tiedoksiantaminen.

Perukirjaan tulee merkitä sekä vainajan että lesken varat ja velat. Omaisuuden arvo ja palkkioperuste määräytyy näin ollen vainajan ja lesken bruttovarallisuuden mukaan.

Palkkion lisäksi veloitetaan seurakunnan ja/tai maistraatin veloittamat viranomaiskulut, kolmannen tahon, kuten pankkien ja kiinteistönvälittäjien, veloittamat kulut, posti- ja toimituskulut yms. kulut sekä mahdolliset matkakulut. Jos perunkirjoitus halutaan toimittaa muualla kuin FRIDAn toimistolla, sovitaan näistä kuluista erikseen.

Omaisuuden arvo 600 000 - 850 000 euroa

2 600 €

Hintaan sisältyy kaikkien virkatodistusten ja varallisuuden selvittämiseen liittyvien asiakirjojen tilaaminen, perukirjan valmistelu, perunkirjoitukseen kutsuminen, perunkirjoituksen toimittaminen ja uskottuina miehinä toimiminen, tarvittaessa perunkirjoituksen jatkoajan hakeminen verottajalta ja perukirjan osakasluettelon vahvistuksen hakeminen maistraatilta. Lisäksi palveluumme kuuluu testamentin tiedoksiantaminen.

Perukirjaan tulee merkitä sekä vainajan että lesken varat ja velat. Omaisuuden arvo ja palkkioperuste määräytyy näin ollen vainajan ja lesken bruttovarallisuuden mukaan.

Palkkion lisäksi veloitetaan seurakunnan ja/tai maistraatin veloittamat viranomaiskulut, kolmannen tahon, kuten pankkien ja kiinteistönvälittäjien, veloittamat kulut, posti- ja toimituskulut yms. kulut sekä mahdolliset matkakulut. Jos perunkirjoitus halutaan toimittaa muualla kuin FRIDAn toimistolla, sovitaan näistä kuluista erikseen.

Omaisuuden arvo 850 000 – 1 000 000 euroa

3200 €

Hintaan sisältyy kaikkien virkatodistusten ja varallisuuden selvittämiseen liittyvien asiakirjojen tilaaminen, perukirjan valmistelu, perunkirjoitukseen kutsuminen, perunkirjoituksen toimittaminen ja uskottuina miehinä toimiminen, tarvittaessa perunkirjoituksen jatkoajan hakeminen verottajalta ja perukirjan osakasluettelon vahvistuksen hakeminen maistraatilta. Lisäksi palveluumme kuuluu testamentin tiedoksiantaminen.

Perukirjaan tulee merkitä sekä vainajan että lesken varat ja velat. Omaisuuden arvo ja palkkioperuste määräytyy näin ollen vainajan ja lesken bruttovarallisuuden mukaan.

Palkkion lisäksi veloitetaan seurakunnan ja/tai maistraatin veloittamat viranomaiskulut, kolmannen tahon, kuten pankkien ja kiinteistönvälittäjien, veloittamat kulut, posti- ja toimituskulut yms. kulut sekä mahdolliset matkakulut. Jos perunkirjoitus halutaan toimittaa muualla kuin FRIDAn toimistolla, sovitaan näistä kuluista erikseen.

Omaisuuden arvo yli 1 000 000 euroa

250 €/tunti

Perukirjan valmistelu virkatodistusten ja varallisuusselvitysten tilaamisesta perunkirjoituksen toimittamiseen ja uskottuina miehinä toimimiseen hinnoitellaan käytetyn ajan mukaan tuntiperusteisesti. Perukirjaan tulee merkitä sekä vainajan että lesken varat ja velat.

Minimihinta kuolinpesissä, joiden arvo on yli 1 000 000 euroa on kuitenkin 3 200 €.

Palkkion lisäksi veloitetaan seurakunnan ja/tai maistraatin veloittamat viranomaiskulut, kolmannen tahon, kuten pankkien ja kiinteistönvälittäjien, veloittamat kulut, posti- ja toimituskulut yms. kulut sekä mahdolliset matkakulut. Jos perunkirjoitus halutaan toimittaa muualla kuin FRIDAn toimistolla, sovitaan näistä kuluista erikseen.

Perunkirjoituspalvelumme sisältää kaiken tämän

Hankimme puolestasi vainajan sukuselvityksen, tilaamme perunkirjoitusta varten tarvittavat asiakirjat ja omaisuuden arviokirjat sovitusti. Valmistelemme perukirjan, kutsumme kuolinpesän osakkaat perunkirjoitukseen ja toimimme perunkirjoituksessa uskottuina miehinä. Toimitamme perukirjan verottajalle ja vahvistamme perukirjan osakasluettelon maistraatissa puolestasi. Oliko perittävä tehnyt testamentin? Annamme myös testamentin tiedoksi samaan hintaan. Voit tilata palvelumme, vaikka sinulla olisi jo osa tarvittavista asiakirjoista.

Ohjeistamme sinua, kuinka hoitaa kuolinpesän asioita myös perunkirjoituksen jälkeen

Lue lisää perunkirjoituksesta, osituksesta ja perinnönjaosta

Perunkirjoitus ja perinnönjako

Kun ihminen kuolee, taloudelliset asiat tulee järjestellä ja laittaa kuntoon. Omaisuus jaetaan perinnön saajille .