Perunkirjoitushinnasto

Perunkirjoituksessa on paperitöitä ja organisoitavaa. Se on myös perintöverosuunnittelua. Tietojen kerääminen perukirjaan on yllättävän raskasta ja aikaa vievää läheisen kuoltua. Hankimme puolestasi samaan kiinteään hintaan kaikki tarvittavat asiakirjat sukuselvityksestä muihin asiakirjoihin perukirjan laatimista varten. Ei paikasta toiseen juoksemista. Huolehdimme perunkirjoituksesta alusta loppuun saakka kiinteillä hinnoilla. Tiedät etukäteen, mitä palvelumme maksaa. Ei ikäviä yllätyksiä hinnassa jälkikäteen.

Avaimet käteen -perunkirjoituspalvelu sisältää kaiken tämän

Hankimme puolestasi vainajan sukuselvityksen Tilaamme perunkirjoitusta varten tarvittavat asiakirjat ja omaisuuden arviokirjat sovitusti. Valmistelemme perukirjan. Kutsumme kuolinpesän osakkaat perunkirjoitukseen ja toimimme perunkirjoituksessa uskottuina miehinä. Toimitamme perukirjan verottajalle. Haemme perukirjan osakasluettelon vahvistuksen maistraatista puolestasi. Oliko perittävä tehnyt testamentin? Annamme myös halutessanne testamentin tiedoksi samaan hintaan. Lisäksi annamme kattavan ohjeistuksen, kuinka hoitaa kuolinpesän asioita myös perunkirjoituksen jälkeen ja kuinka edetä perinnönjakoon.

Kiinteät perunkirjoituspalkkiot määräytyvät kuolinpesän varojen mukaan

Perukirjaan tulee merkitä sekä vainajan että lesken varat ja velat. Perunkirjoituspalkkio määräytyy vainajan ja lesken bruttovarallisuuden mukaan.

Palkkion lisäksi veloitetaan seurakunnan ja/tai maistraatin veloittamat viranomaiskulut, kolmannen tahon, kuten pankkien ja kiinteistönvälittäjien, veloittamat kulut, posti- ja toimituskulut yms. kulut sekä mahdolliset matkakulut. Jos perunkirjoitus halutaan toimittaa muualla kuin FRIDAn toimistolla, sovitaan näistä kuluista erikseen.

Kuolinpesän varat ovat alle 100 000 euroa

890 €

Jos kuolinpesän varat ovat alle 100 000 €, on kiinteä perunkirjoituspalkkiomme 890 €.

Kuolinpesän varat 100 000 – 249 999 euroa

1 190 €

Jos kuolinpesän varat ovat yli 100 000 € mutta alle 250 000 €, on kiinteä perunkirjoituspalkkiomme 1 190 €.

Kuolinpesän varat 250 000 - 349 999 euroa

1 390 €

Jos kuolinpesän varat ovat yli 250 000 € mutta alle 350 000 €, on kiinteä perunkirjoituspalkkiomme 1 390 €.

Kuolinpesän varat 350 000 – 499 999 euroa

1 650 €

Jos kuolinpesän varat ovat yli 350 000 € mutta alle 500 000 €, on kiinteä perunkirjoituspalkkiomme 1 650 €.

Kuolinpesän varat 500 000 - 699 999 euroa

1 950 €

Jos kuolinpesän varat ovat yli 500 000 € mutta alle 700 000 €, on kiinteä perunkirjoituspalkkiomme 1 950 €.

Kuolinpesän varat 700 000 – 849 999 euroa

2 550 €

Jos kuolinpesän varat ovat yli 700 000 € mutta alle 850 000 euroa, on kiinteä perunkirjoituspalkkiomme 2 550 €.

Kuolinpesän varat 850 000 – 999 999 euroa

2 950 €

Jos kuolinpesän varat ovat yli 850 000 € mutta alle 1 000 000 euroa, on kiinteä perunkirjoituspalkkiomme 2 950 €.

Kuolinpesän varat yli 1 000 000 euroa

250 €/tunti

Perukirjan valmistelu virkatodistusten ja varallisuusselvitysten tilaamisesta perunkirjoituksen toimittamiseen ja uskottuina miehinä toimimiseen hinnoitellaan käytetyn ajan mukaan tuntiperusteisesti. Perukirjaan tulee merkitä sekä vainajan että lesken varat ja velat. Minimihinta kuolinpesissä, joiden arvo on yli 1 000 000 euroa on kuitenkin 2 950 €.

Palkkion lisäksi veloitetaan seurakunnan ja/tai maistraatin veloittamat viranomaiskulut, kolmannen tahon, kuten pankkien ja kiinteistönvälittäjien, veloittamat kulut, posti- ja toimituskulut yms. kulut sekä mahdolliset matkakulut.

Lue lisää perunkirjoituksesta ja perunkirjoituksen jälkeen tehtävästä osituksesta ja perinnönjaosta.

Perunkirjoitus ja perinnönjako

Kun ihminen kuolee, taloudelliset asiat tulee järjestellä ja laittaa kuntoon. Omaisuus ositetaan aviopuolisolle ja jaetaan perinnön saajille perunkirjoituksen jälkeen

Katariina Kuusiluoma

Katariina Kuusiluoma

Lakimies, OTM, KTM, kaupanvahvistaja

040 5070 101‬
Risto Närhi

Risto Närhi

Lakimies, OTM, kaupanvahvistaja

050 466 2135
Ulla Rask

Ulla Rask

Lakimies, OTM, FM, byFridan päätoimittaja

‭040 545 4572‬
Sanna Sarjanen

Sanna Sarjanen

Lakimies, OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

050 4620 920
Pauli Seppänen

Pauli Seppänen

Lakimies, OTM

050 313 7700
Eerik Ahola

Eerik Ahola

Lakimies, OTM

040 1989 410
Pentti Seppänen

Pentti Seppänen

Lakimies, OTK, VT, KTM

050 572 1940