Testaa, tunnetko edunvalvonnan tärkeät termit

David Billings 1289447 Unsplash
Mitä jos et enää osaisi päättää omista asioistasi ja omasta elämästäsi? Mikä neuvoksi? Voisitko tehdä jotakin etukäteen? Testaa, tunnetko edunvalvontavaltuutukseen ja edunvalvontaan liittyvät keskeiset termit. Tämän artikkelin luettuasi hoksaat, että kannattaa järjestellä omat asiat.

Mitä edunvalvonnalla tarkoitetaan?

Jos et kykene huolehtimaan omista asioistasi esimerkiksi onnettomuuden, tapaturman tai sairauden seurauksena, asioidesi hoito voidaan järjestää käytännössä kahdella tavalla:

  1. Itse etukäteen määräämälläsi tavalla (edunvalvontavaltuutus)
  2. Viranomaisen päätöksellä (edunvalvonta).

Edunvalvontavaltuutus ja edunvalvonta menevät usein keskusteluissa sekaisin, ja termit ymmärretään väärin. Nämä kaksi tapaa, joilla asiat saadaan hoidetuksi, eroavat kuitenkin toisistaan kuin yö ja päivä.

Oletko aktiivinen riskinkarttaja vai passiivinen riskinottaja? Aktiivinen riskinkarttaja hoitaa edunvalvontavaltuutuksensa ajoissa kuntoon ja määrää kuka hänen valtuutettunsa on. Passiivinen riskinottaja luottaa siihen, ettei mitään "pahaa" voi tapahtua hänelle ja jos jotain tapahtuisi, hän luottaa systeemiin ja hyvinvointiyhteiskunnan palveluihin eli viralliseen edunvalvontajärjestelmään. Tällöin hänelle määrätään edunvalvoja, joka hoitaa asioita maistraatin valvonnassa.

Edunvalvontavaltuutus: valtuuttaja ja valtuutettu

Kuka on valtuuttaja? Sinä olet valtuuttaja, joka omassa edunvalvontavaltakirjassasi ennakolta nimeät oman valtuutettusi huolehtimaan asioistasi, jos toimintakykysi tulevaisuudessa pettää. Laissa valitsemaasi valtuutettua kutsutaan edunvalvontavaltuutetuksi.

Avioparit määräävät tavallisesti ensisijaiseksi valtuutetuksi aviopuolisonsa ja toissijaiseksi valtuutetuksi lapsensa. Toissijaista valtuutettua tarvitaan, jos puolisovaltuutettu sairastuu itse tai kuolee. Lapset ovat usein samalla myös varavaltuutettuja. Varavaltuutettua tarvitaan avuksi silloin, kun puolisovaltuutetulle tulee tilapäinen este.

Jos valtuutetuksi ja varavaltuutetuiksi on merkitty vain läheisiä henkilöitä, he eivät voi edustaa valtuuttajaa asiassa, jossa he itse tai heidän läheisensä on osallisena. Muista siis valtuuttaa myös esteetön varavaltuutettu eli joku luotettava henkilö perhe- ja lähipiirisi ulkopuolelta.

Edunvalvontavaltuutus perustuu valtuuttajan ja valtuutetun väliseen luottamukseen, jolloin laki edunvalvontavaltuutuksesta lähtee siitä, ettei valtuutetulla ole oma-aloitteista vuosittaista tilintekovelvollisuutta maistraattiin nähden.

Asiantuntija avuksi?

Edunvalvontavaltuutukseen halutaan useimmiten mahdollisimman kattavat määräykset, jolloin hoituvat paitsi päivittäiset raha-asiat myös omaisuuden hoitaminen sekä henkilökohtaisista asioista päättäminen. Asiantuntijan avulla edunvalvontavaltakirjasta saadaan juuri sinulle sopiva, koska jokaisen tilanne on yksilöllinen.

Edunvalvonta: päämies ja edunvalvoja

Jos et ole huolehtinut ja varautunut ennakolta siihen, kuka hoitaa asioitasi tilanteessa, jossa olet itse toimintakyvytön, voit saada itsellesi edunvalvojan joko maistraatin päätöksellä tai käräjäoikeuden määräämänä. Edunvalvojaksi voidaan ehdottaa lähiomaistasi tai muuta henkilöä, joka suostuu tähän tehtävään. Jos sopivaa henkilöä ei löydy tai kukaan ei halua ryhtyä viralliseen edunvalvojan tehtävään, sinulle määrätään yleinen edunvalvoja. Kunnan yleisellä edunvalvojalla voi olla suurissa kaupungeissa useita satoja asiakkaita eli päämiehiä.

Edunvalvoja määrätään huolehtimaan päämiehensä omaisuudesta ja taloudellisista asioista. Edunvalvojan on myös huolehdittava siitä, että päämies saa sopivan hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen. Hänen tulee tarvittaessa olla yhteydessä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiseen.

Edunvalvojan toimia valvoo maistraatti. Edunvalvoja antaa joka vuosi maaliskuun viimeiseen päivään mennessä vuositilin maistraatille siitä, kuinka hän on päämiehensä omaisuutta vuoden aikana hoitanut. Tämä koskee myös puolisoa tai lasta, joka toimii läheisensä edunvalvojana.

Huolestuttaako edunvalvonnan hinta? Mikä siinä oikein maksaa?

Edunvalvontavaltuutuksessa palkkio määräytyy edunvalvontavaltuutuksen mukaisesti. Jos asiasta ei ole mainintaa, valtuutettu saa korvauksen tarpeellisista kuluistaan sekä tehtävän laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullisen palkkion. Edunvalvontavaltuutuksessa ei ole viranomaismaksuja ellei valtuuttaja ole halunnut laista poiketen määrätä valtuutetun tilintekovelvolliseksi maistraatille tai tietyt oikeustoimet maistraatin luvan varaisiksi.

Hyvin ja huolellisesti laaditulla edunvalvontavaltakirjalla järjestät omat asiasi kaikista edullisimmin.

Edunvalvonnassa edunvalvojalla on oikeus saada lain mukaan palkkio ja kulukorvaus työstään. Jos edunvalvoja on määrätty hoitamaan henkilön yleisiä taloudellisia asioita, palkkion määrään vaikuttavat edunvalvottavan varallisuus ja tulot. Lisäksi maksettavia laskuja tulee joka vuosi maistraatilta jo pelkästään tilintarkastusmaksujen muodossa. Jos sinun bruttovarasi ovat esimerkiksi 67 001 - 135 000 €, viranomaismaksu on 146 €/vuosi. Jos bruttovarasi ovat 135 001 - 336 000 €, viranomaismaksu tilintarkastuksesta on 240 €/vuosi. Lisäksi päälle tulevat mahdolliset muut viranomaismaksut ja palkkiot.

Pohdi

Oletko sinä aktiivinen riskinkarttaja? Vai passiivinen riskinottaja?

Kiinnostuitko edunvalvontavaltuutuksesta?

Tee oma edunvalvontavaltakirjasi itsesi ja läheistesi vuoksi. Sairastumisessa on tarpeeksi, älä tee asioiden hoitamisesta yhtään hankalampaa jättämällä edunvalvontavaltakirja tekemättä.

Tutustu palveluvaihtoehtoihimme

Kuva: David Billings.