Perhejuristi vastaa /
Pitääkö aina suorittaa ositus avioeron sattuessa? Asumme vuokralla eikä meillä ole muuta kuin huonekalut. Toinen meistä on osakkaana isänsä kuolinpesässä. Äiti asuu isän kuolinpesän omistamassa asunnossa.
Toni, 35 v.
Risto Närhi
Lakimies, OTM

Risto vastaa

Ositus voidaan toimittaa sen jälkeen, kun avioero on tullut vireille tai toinen puolisoista on kuollut. Laki ei kuitenkaan vaadi osituksen toimittamista tietyssä määräajassa. Ositus saatetaankin toimittaa vain suullisesti tai se voi jäädä kokonaan toimittamatta. Tämä on kuitenkin erittäin riskialtista, sillä oikeus vaatia ositusta ei vanhene. Kumpi tahansa puolisoista voi vaatia osituksen toimittamista vaikka kymmenen vuoden päästä avioerosta. Silloin joudutaan selvittämään avioeron vireilletulon aikainen omaisuus ja ositus toimitetaan tämän omaisuuden osalta ja ositushetkeen arvostaen. Avioeron vireilletulon jälkeen saatu omaisuus jää aina omistajalleen.

Tapauksessasi teillä on jaettavana omaisuutena toisen osuus isänsä kuolinpesästä. On mahdollista, että erotessa on ollut yhteisymmärrys, että kumpikin pitää oman omaisuutensa eikä tasinkoa makseta. Vuosien saatossa tilanne on voinut kuitenkin muuttua, asiat riitaantua ja suullisen sopimuksen toteen näyttäminen on usein mahdotonta. Silloin toinen teistä voi joutua maksamaan puolet kuolinpesäosuuden arvosta osituksessa tasinkona.

Avioerotilanteissa ositus tulisikin aina toimittaa mahdollisimman pian kirjallisesti. Sopiminen on helpompaa, kun asioista ei ole kulunut liikaa aikaa. Lisäksi kirjallinen sopimus varmistaa sen, että osituksen toimittaminen ja sisältö voidaan näyttää toteen. Tämä on molempien turvaksi. Viime kädessä ositus toimittaminen jää perillisille. Perinnönjakoa ei nimittäin saa toimittaa ennen kuin ositukset on toimitettu. Toimittamattomat ositukset jäävätkin siis perillisten huoleksi.

Ositus kannattaa laatia lakimiehen kanssa. Lakimies varmistaa, että sopimus laaditaan oikeassa muodossa ja lakimies osaa kysyä oikeat kysymykset. Tapauksessasi on esimerkiksi mahdollista, että isän laatima testamentti rajoittaa toisen puolison avio-oikeutta. Tällöin kuolinpesäosuus ei tulisikaan mukaan jakoon. Asiantunteva lakimies varmistaa, että kaikki asiaan vaikuttavat seikat tulevat huomioiduksi.