Perukirja itse tehtynä vai juristin avulla?

Art Lasovsky 559569 Unsplash
Perunkirjoitukseen liittyy paljon yksityiskohtia, joita et ehkä ole tullut ajatelleeksi. Se on pakollinen toimitus jokaisen Suomessa vakituisesti asuneen kuoleman jälkeen.

Perunkirjoitustoimituksessa allekirjoitettava perukirja kiinnostaa erityisesti verottajaa. Verohallinto ei kuitenkaan tarjoa perukirjamallia tai valmista lomaketta. Jokainen kuolinpesä on yksilöllinen, ja perukirja laaditaan tapauskohtaisesti. Netti on toki täynnä lomakepohjia, mutta niitä tulee osata soveltaa. Moni lakimieskään ei lähde tekemään perukirjaa ellei ole sinut avioliittolain ja perintökaaren säännösten kanssa.

Perukirja ei ole vain omaisuusluettelo

Ei riitä, että vainajan ja lesken omaisuus ainoastaan luetteloidaan perunkirjoituksessa kolmen (3) kuukauden kuluessa kuolemasta. Perukirjasta tulee käydä ilmi muun muassa seuraavat asiat: perilliset, testamentin saajat, eloonjäänyt puoliso, toissijaiset perilliset, jos heitä on, sekä omaisuuden viimesaaja. Tärkeitä perukirjan asiakirjoja ovat myös testamentti, avioehtosopimus ja muu asiakirja, jossa on määrätty avio-oikeudesta, sekä vakuutuskorvaukset.

Myös vainajan menneisyyydellä on merkitystä. Entiset avioliitot on viimeistään nyt selvitettävä sekä annetut ennakkoperinnöt ja kolme vuotta ennen kuolemaa annetut lahjat kirjattava. Jos kyse on lesken kuoleman jälkeen tehtävästä perukirjasta, on otettava huomioon lesken perukirjaa koskevat koukerot. Lisäksi erilaiset testamenttityypit ja lesken suojasäännökset on tunnettava. Huonosti laadittu perukirja aiheuttaa myöhemmin ikäviä sotkuja, turhia perintöriitoja sekä pahimmillaan oikeudenmenetyksiä.

Muista myös

Muista myös, että se mitä verottajalle ilmoitetaan perukirjassa vero-oikeudellisesti, ei vielä tarkoita sitä, että asia olisi toteutettu siviilioikeudellisesti. Annan seuraavaksi esimerkin: Jos leski vetoaa tasinkoetuoikeuteensa ja ilmoittaa perukirjassa, ettei hän luovuta omaisuuttaan ensiksi kuolleen perillisille avioliittolain 103 §:n 2 momentin nojalla, mutta tätä oikeutta ei myöhemmin perunkirjoituksen jälkeen toteuteta osituksessa, eivät lesken oikeudenomistajat voi myöhemmin lesken kuoleman jälkeen vedota lesken tasinkoetuoikeuteen. Tällöin omaisuus voi päätyä “väärille ihmisille ja väärään sukuun”.

Perunkirjoituksessa täytyy siis olla tarkkana, jotta ymmärtää varmasti mitä oikeudellisia jatkotoimia tietyt asiat vaativat ja mitä oikeudellisia seurauksia tietyillä valinnoilla on. Hyvin valittu juristi osaa neuvoa ja keskusteluttaa sellaisia asioita, joita maallikot itse eivät välttämättä ymmärrä ottaa huomioon.

Tiesitkö että

  1. Perukirja on paikka tehdä verosuunnittelua
  2. Perukirjalla on muitakin käyttötarkoituksia kuin verotus (perintöverot, luovutusvoittoverot jne.)
  3. Perukirjaa ei kannata tehdä itse, jos ei ole selvillä avioliittolain ja perintökaaren koukeroista. 

Haluatko apua perunkirjoituksessa?

Paperitöiden ja organisoinnin määrä saattaa yllättää perunkirjoituksessa. Frida auttaa perunkirjoituksessa Avaimet käteen -periaatteella.

Tutustu Fridan kiinteisiin hintoihin