Perinnönjako sulassa sovussa

Photo 1485819196298 11222A657B31 Erik Lee Hodge
Eri medioista saa helposti sen käsityksen, että perinnönjaot olisivat aina riitaisia. Tosiasia on kuitenkin se, että suurin osa perinnönjaoista sujuu hienosti ja vailla sen suurempaa dramatiikkaa.

Asianajaja Otto Ääri arvioikin Helsingin Sanomien kirjoituksessa 21.1.2019, että karkean arvion mukaan noin 90 prosenttia suomalaisista perinnöistä jaetaan sulassa sovussa.

Väärät käsitykset sen sijaan ovat suomalaisen perhe- ja perintöjuridiikan suurin vitsaus. Meillä on valtava määrä jakamattomia kuolinpesiä. Suurin este oikea-aikaiselle perinnönjaolle on väärä käsitys sen vaikutuksista.

Tiesitkö, että:

  1. Leski ei peri mitään, jos perittävällä on lapsia. Tehkää testamentti, jos haluatte turvata lesken loppuelämän.
  2. Leski ei saa avio-oikeuden nojalla puolta vainajan omaisuudesta, vaan puolet puolisoiden yhteenlasketusta omaisuudesta. Oletteko tekemässä testamenttia? Tarkistakaa samalla avio-oikeutenne tilanne ja päivittäkää tarvittaessa avioehto.
  3. Leski ei menetä asumissuojaa omaan kotiinsa, vaikka kuolinpesä jaettaisiin. Tehkää perunkirjoituksen jälkeen ositus ja perinnönjako.

Kuolinpesää ei kannata jättää jakamatta

Omaisuuden hoitaminen, käyttäminen, vastuut ja velvoitteet sekä selkeät omistussuhteet edellyttävät kuolinpesän jakamista.

Lue lisää ja ota yhteyttä

Kuva: Erik Lee Hodge.