Perhe aina ensin

Img 0184 1 1
Helsinkiläispariskunnan kaunis koti henkii perheen arvoja. Aikuiset lapset ovat omillaan, ja oma elämä ja asiat on nyt järjestetty vastaamaan pariskunnan toiveita ja tarpeita. Ydinajatus on yksinkertainen: huolehditaan perheestä ja eletään tässä hetkessä.

Aviopari on ollut naimisissa pitkään, yli neljäkymmentä vuotta. Yhteiseen elämään on mahtunut vastuullisia palkkatöitä, yrittäjyyttä ja kolme lasta. Työnteko jatkuu edelleen, nyt neuvonantajarooleissa. Kotona työnteolle onkin varattu selkeät tilat.

Jo nuoresta alkaen pari on ajatellut oman elämänsä järjestymistä iäkkäämpänä. Rahaa on pantu aina säästöön, puolisoa turvaavat vakuutukset otettu ja taloudellisia suunnitelmia tehty pitkällä tähtäimellä.

Olemme aina ajatelleet, että pitää itse ottaa vastuu omasta tulevaisuudesta ja varautua myös ikäviin yllätyksiin.

Paperit kuntoon

Pari laittoi vastikään omaa elämää koskevat asiakirjansa kuntoon. Tehtiin keskinäinen testamentti, edunvalvontavaltuutukset ja hoitotahdot molemmille. Testamenttia on ehditty laatimisen jälkeen kertaalleen jo päivittää.

Halusimme laittaa asiamme sellaiseen järjestykseen kuin niiden haluamme olevan – vaikka toiselle sattuisi jotakin. Lapsillamme on oma elämänsä ja ihmissuhteensa, ja halusimme etenkin testamentilla määrätä, että meidän perheemme omaisuus pysyy lapsillamme ja heidän lapsillaan. Emme myöskään halua, että lapset joutuvat myöhemmin arvailemaan, mitä toivomme ja tahdomme. Kun tahdosta on mustaa valkoisella, asiat ovat kaikille selkeitä.

Varautuminen tulevaisuuteen on huolenpitoa parhaimmillaan. Vaikka talousasiat olisivatkin hyvässä kunnossa, se ei vielä riitä.

Elämän arvaamattomuus konkretisoitui reilut kymmenen vuotta sitten, kun pariskunnan mies sairastui erittäin vakavasti. Kriisitilanteessa päällimmäisenä on huoli toisesta, mutta lisähuolta syntyi siitä, kun moni arkinen asia muuttuikin hankalaksi. Esimerkiksi toisen pankkiasioiden hoitaminen ilman edunvalvontavaltuutusta tai pankissa tehtyä valtuutusta voi olla mahdotonta.

Vaikka selvisimme sairaudesta säikähdyksellä ja tunnistimme, että yllättäviin tilanteisiin pitäisi varautua lakimiehen avulla, omien asiakirjojen kuntoon laittamiseen meni silti vuosikymmen. Lakiasioiden miettiminen on aika työlästä, eikä meillä ollut entuudestaan “omaa” perheen lakimiestä.

Aika omien asioiden järjestämiseen on rajallinen

Kun yhteinen tahto on nyt merkitty asiakirjoihin, olo on huojentunut. Suurin hyöty tässä vaiheessa asioiden kuntoon laittamisesta on mielenrauha, pari sanoo.

Tiedämme mitä tapahtuu ja mikä oma asema on, jos toinen sairastuu tai aika jättää. Selkeys tuo turvallisuutta. Tuntuu hassulta, että viivyttelimme asiakirjojen kanssa niinkin pitkään.

Parilla on hyviä neuvoja

  • Laita rahaa säästöön jo nuoresta lähtien. Se on varmin tapa huolehtia omasta tulevaisuudesta.
  • Älä kuitenkaan säästä niin raivokkaasti, ettet ehdi elää. Elämä on tässä ja nyt.
  • Laita lakiasiasi kuntoon silloin, kun kaikki on hyvin. Muista, että elämä voi yllättää.

Näin minä asiani järjestin -juttuihin haastattelemme Fridan asiakkaita, jotka ovat laittaneet lakiasiansa kuntoon.

Kuva: Ulla Rask.