Onko olemassa oikeaa hetkeä tehdä edunvalvontavaltakirja?

Alexander Shustov 2Frx56Ql7P8 Unsplash
Moni ajattelee, ettei “vielä” tarvitse edunvalvontavaltakirjaa. Meidän ammattilaisten mielestä edunvalvontavaltakirja pitäisi olla jokaisella täysi-ikäisellä tehtynä. Näin varmistaa, että jos itselle sattuu jotakin, juuri se oma luottoihminen, jonka haluaisi hoitavan omia asioitaan voi tosiasiassa niin tehdä.

Ruuhkavuosia viettävä ihminen tasapainoilee työn, perheen ja harrastusten kanssa. Viikon ruokalistan lisäksi täytyy pitää mielessään tulevan asiakasprojektin eteneminen sekä lapsen jalkapalloturnauksen peliaikataulut ja -kentät. Tiedostamme, että pelkästään tässä hetkessä eläminen ei ole järkevää. Siitä huolimatta tulevaisuuteen suunnattu ajattelumme kohdentuu usein lähinnä kesämökkiremonttia varten säästämiseen tai matkavakuutuksen voimassapitämiseen.

Harva keskellä kiireisintä elämänvaihetta olevista osaa tai haluaa miettiä, että muistisairaus voi alkaa jo 40-vuotiaana ja autokolariin voi joutua kuka tahansa ja koska tahansa.

Edunvalvontavaltakirjalla varmistat haluamasi kaltaisen elämän myös siinä tapauksessa, että et enää itse voi tehdä ratkaisuja. Edunvalvontavaltuutuksen puuttumiseen havahdutaan usein vasta siinä vaiheessa, kun oma läheinen on joutunut esimerkiksi muistisairauden takia palvelutaloon. Tässä kohtaa on yleensä jo liian myöhäistä, sillä valtuutuksen tekeminen on mahdollista vain, mikäli lääkäri katsoo henkilön riittävän toimintakykyiseksi.

Aivan liian moni jättää edunvalvontavaltuutuksen tekemättä siksi, että luulee läheisten voivan hoitaa asioitaan sukulaissuhteen perusteella. Näin ei kuitenkaan ole, ja tämän tosiasian ymmärtäminen on ikävä yllätys.

Edunvalvontavaltuutuksen laatiminen ammattilaisen avulla on loppujen lopuksi melko yksinkertaista. Siksi kannattaa ajoissa pohtia seuraavia asioita.

Keneen minä luotan? Kuka voisi hoitaa asioitani, jos en itse siihen enää pysty? Entä kuka voisi toimia tämän henkilön sijaisena tai ottaa kokonaan vastuun asioista, jos luottohenkilökin sairastuu? Hyvin laadittuun edunvalvontavaltuutukseen on varsinaisen valtuutetun lisäksi nimetty ainakin yksi varavaltuutettu, joka voi toimia varsinaisen valtuutetun sijaisena tilapäisen esteen sattuessa ja ainakin yksi toissijainen valtuutettu, joka kantaa kokonaisvastuun, jos varsinainen valtuutettu esimerkiksi oman sairastumisensa takia tulee pysyvästi estyneeksi. Halutessasi voit myös nimetä valtuutukseesi henkilön, jolla on oikeus saada tietoa valtuutettusi puolestasi tekemistä toimenpiteistä ja taloudellisista ratkaisuista. Tällöin varmistat, että kaikki varmasti menee edunvalvontavaltakirjassa määritellyn mukaisesti.

Mitä omaisuutta minulla on? Jos haluat, että valtuutettusi voi esimerkiksi hoidostasi aiheutuvien kulujen kattamiseksi myydä kesämökkisi tai muuta kiinteää omaisuuttasi, mainitse asiasta valtuutuksessa. Ilman tätä mainintaa edessä on erillinen virallinen lupaprosessi, jota ilman asiat eivät etene. Halutessasi voit myös kirjata edunvalvontavaltuutukseen, että perillistesi tulee antaa lupa omaisuutesi myyntiin. Tällöin varmistat haluamasi omaisuuden säilymisen suvussa. Kannattaa lisäksi miettiä laajemmin, mitä haluat omaisuudellasi tehtävän. Säästö aikanaan tulevissa perintöveroissa saattaa olla huomattava, jos annat valtuutetulle oikeuden lahjoittaa omaisuuttasi perillisillesi jo siinä vaiheessa, kun et itse sitä enää tarvitse. Huomioithan kuitenkin, että tällaisia tilanteita varten valtakirjallesi tulee olla nimettynä esteetön varavaltuutettu - henkilö, joka ei ole sinulle sukua - jottei muodostu esteellisyyttä.

Miten haluan itseäni hoidettavan? Minkälaiset hoivapalvelut koen tärkeiksi? Jotta varmistat itsellesi mieluisan hoivan tason, sinun kannattaa tehdä erillinen hoitotahto, jonka olemassaolosta tehdään merkintä myös edunvalvontavaltuutukseen. Valtuutettusi on velvollinen kaikissa tilanteissa noudattamaan tätä.

Edunvalvontavaltakirja on tehtävä tietyssä, lain määräämässä muodossa, jotta se olisi pätevä.

Miksi edunvalvontavaltuutus? Jokainen toimintakykynsä menettänyt saa kyllä maistraatin kautta itselleen julkisen edunvalvojan. Tai sitten joku lähipiiristä saattaa suostua edunvalvojaksi, mutta häntä sitovat maistraatin melko tiukat vaatimukset ja edunvalvojan on tehtävä mm. vuositili. Edunvalvonnan kustannukset ja byrokratia ovat huomattavasti suuremmat kuin jos olisit ajoissa määrännyt itsellesi edunvalvontavaltuutetun tekemällä edunvalvontavaltakirjan ammattilaisen avulla.

Edunvalvontavaltakirjan tekeminen ei muuta mitään tässä ja nyt, vaan se on olemassa siltä varalta, että toimintakykysi joskus tulevaisuudessa heikkenee. Voimaan se voi tulla vasta, kun toimintakykysi on heikentynyt lääkärin arvion mukaan niin paljon, ettet kykene enää hoitamaan asioitasi itse. Voimaantuloon vaaditaan lääkärintodistuksen lisäksi myös kotipaikkasi maistraatin vahvistus. Sinun ei siis tarvitse pelätä, että joku pystyisi tekemään päätöksiä puolestasi edunvalvontavaltakirjan nojalla siinä vaiheessa, kun olet itsekin vielä täysissä voimissa.

Edunvalvontavaltakirja on siis kuin vakuutus: se saatetaan voimaan ainoastaan jos sitä tarvitaan. Vakuutuksesta poiketen siitä ei makseta joka vuosi. Edunvalvontavaltakirjan teettäminen maksaa lakimiehen palkkion verran (katso Fridan hinnat täältä) ja edunvalvontavaltakirjan mahdollinen voimaan saattaminen maistraatissa maksaa maistraatin sen hetkisen hinnaston mukaisesti. Nämä kustannukset ovat kuitenkin vain murto-osa siitä, mitä edunvalvonta maksaa vuositasolla. Lue lisää edunvalvonnan kustannuksista täältä.

Kuva: Alexander Shustov.