Muistilista: Mistä tulee aloittaa läheisen kuoleman jälkeen?

Vincent Botta Thz Vhz2Oo0 Unsplash
Kuolemaan liittyy paljon käytännön asioita. Menetyksen jälkeen käytännön asioiden hoitaminen voi tuntua uuvuttavalta. Ensin tulee järjestää hautajaiset, mutta samanaikaisesti tulisi aloittaa myös perunkirjoituksen valmistelu, käydä pankissa, hoitaa laskuja, ilmoittaa vainajan kuolemasta eri tahoille sekä irtisanoa turhat palvelut.

Perukirja on ytimeltään vainajan viimeinen veroilmoitus. Perunkirjoitus taas on tilaisuus, johon kaikki kuolinpesän osakkaat kutsutaan. Perunkirjoituksessa hyvin ja huolellisesti valmisteltu perukirja käydään läpi uskottujen miesten kanssa.

Alla on lista ensimmäisistä toimista joihin on ryhdyttävä, kun perunkirjoitukseen valmistaudutaan. Voit tulostaa listan omaan käyttöösi.

Muistilista

  1. Tilaa sukuselvitykset: Aloita tilaamalla virkatodistus vainajan viimeisestä seurakunnasta tai viimeisen kotikunnan maistraatista. Tarvitset tätä heti asioidessasi pankissa. Sukuselvitys tarvitaan kaikista niistä seurakunnista tai maistraateista, joissa vainaja on ollut kirjoilla elämänsä aikana täytettyään 15 vuotta. Myös kuolinpesän osakkaista tarvitaan virkatodistukset (ns. elää-todistus). Jos vainaja asui ulkomailla, tarvitaan selvitys myös tästä ajanjaksosta.
  2. Ota yhteyttä pankkiin: Ilmoita läheisen kuolemasta pankkiin. Vainajan laskut tulee maksaa sitä mukaa kun ne erääntyvät. Ennen perunkirjoitusta yksikin pesän osakas voi maksaa laskuja ja saada tietoja vainajan käytössä olleista tileistä ja palveluista kuolinpäivältä ja sen jälkeiseltä ajalta. Jotta pankki tietää kuka olet, sinun tulee osoittaa kuolinpesän osakkuusasema vainajan virkatodistuksesta. Vainajan pankista saat tarkemmat pankkikohtaiset käytännön ohjeet, kuinka hoitaa vainajan pankkiasioita ennen perunkirjoitusta.
  3. Selvitä tallelokeron sisältö: Jos vainajalla oli tallelokero, tärkeät asiakirjat, esimerkiksi testamentti, lahjakirjat, avioehto, löytyvät todennäköisesti sieltä. Varaa aika tallelokeron luettelointiin. Yksikin pesän osakas voi hoitaa tallelokeron luetteloinnin.
  4. Päättäkää, aiotteko hoitaa perunkirjoituksen itse vai otetaanko avuksi asian-tuntevaa apua: Vaikka perukirja on luonteeltaan veroilmoitus perintöverotusta varten, se ei ole vain listaus varoista ja veloista. Sen informaatioarvo on huomattava vielä vuosien ja vuosikymmenten päästä. Se toimii pohjana puolisoiden omaisuuden erottelulle, ositukselle ja perinnönjaolle sekä testamentin täytäntöönpanolle. Siihen pohjautuvat myös myöhempien omaisuuden luovutusten veroseuraamukset.
  5. Hanki tärkeät asiakirjat ja tiedot: Hanki selvitykset vainajan ja lesken varoista ja veloista, henkivakuutuksista, lahjoista ja ennakkoperinnöistä, testamentista ja avioehdosta.
  6. Sovi toimeksiannosta: Jos olette päättäneet käyttää asiantuntijaa apuna perunkirjoituksessa, ota viimeistään tässä vaiheessa yhteyttä palveluntarjoajaan ja sovi perunkirjoituksesta.

Tarvitsetko apua perunkirjoitukseen?

Me Fridassa olemme kokeneita perunkirjoituksen järjestäjiä.

Tutustu kiinteisiin perunkirjoitushintoihimme

Kuva: Vincet Botta.