Fridan tarina

Paakuva Ulla Kata
Mitä syntyy, kun kaksi tulisieluista maailmanmuuttajaa päättää ryhtyä ravistelemaan perinteisiinsä unohtunutta perheoikeuden alaa? Syntyy kirkas tavoite asiakaskeskeisestä perhejuridiikan toimijasta ja alati kasvava vuori toteutusideoita. Syntyy yritys, joka kokoaa yhteen juridiikan, designin ja teknologian osaajia. Syntyy Frida.

Sanotaan, että parhaimmat ideat ovat sellaisia, että ne ymmärtää ensikuulemalta. Meidän Fridamme taustaidea on selkeä: haluamme parantaa suomalaisten mahdollisuuksia hoitaa oman elämänsä lakiasioita. Emme ole vielä törmänneet kehenkään, joka ei olisi oivaltanut Fridan tarpeellisuutta.

Frida

  1. tekee jokaiselle ihmiselle tärkeät oman elämän lakiasiat ymmärrettäviksi tuottamalla luotettavaa, oivaltavaa ja kiinnostavaa tietoa,
  2. madaltaa kynnystä hankkia lakiapua tarjoamalla olemalla helposti lähestyttävä ja avoin - myös hinnoittelun suhteen ja
  3. tarjoaa palveluja tavoilla, joihin verkkoa käyttävät suomalaiset ovat jo tottuneet, eli perinteisen lähipalvelun lisäksi myös etä- ja tulevaisuudessa yhä enemmän digipalveluja.

Mistä kaikki alkoi?

Frida sai alkunsa Katariinan turhautumisesta - ja oivalluksesta. Perinteinen perhejuristin työ on yhden ihmisen, pariskunnan tai perheen auttamista aina kerrallaan. Ihmiset tilanteet ovat erilaisia, mutta huolet ja aukot tiedoissa yllättävän samanlaisia. Ammattilaisen näkökulmasta oli aivan selvää, että oman elämän tärkeisiin käännekohtiin liittyvää, osin pakollista lakitietoutta on hyvin harvalla. Selvää oli myös, että usein apua haetaan vasta aivan viimeisenä keinona.

Mitä, jos ihmiset tuntisivat omat oikeutensa ja velvollisuutensa nykyistä paremmin? Mitä, jos he eivät jättäisi lakiavun hakemista viime tippaan? Mitä, jos auttaisimme ihmisiä sopimaan asiansa etukäteen?

Toukokuussa 2017 Katariina ryhtyi puhumaan ideastaan Ullalle, jonka oli tuntenut jo monta vuotta. Montaa lausetta ei tarvittu, kun oltiin yhtä mieltä: Tässä on nyt syntymässä merkittävä, uusi palvelumalli lakipalveluihin. Eikä vähempää kuin kulttuurin muutos omien asioiden hoitamiseen.

Virallisesti Frida syntyi 1.11.2017. Kahden naisen harteilla tämä yritys ei tietenkään ole, vaan Katariinan perhejuridisen osaamisen ja Ullan viestintäkokemuksen lisäksi mukaan on liittynyt koko joukko kokeneita perhejuristeja, liiketoiminnan osaajia ja teknologian kehittäjiä.

Toivomme, että tulevaisuudessa Fridan nimi on suomalaisille tuttu. Tavoitteemme on, että Fridan nimi tulisi ensimmäisenä mieleen elämäntilanteissa, joissa lakiapua tarvitaan, Katariina ja Ulla sanovat yhteen ääneen.

Tänään 14.2.2019, Ystävänpäivänä, avaamme byFridan, Fridan oman mediasivun. Perhejuristi on enemmän ystävä ja auttaja kuin yleisesti ajatellaan, ja sen pyrimme byFridan kautta näyttämään konkreettisesti. Lakiasioita ei ole helppo ymmärtää, mutta eivät ne mahdottomiakaan ole. Lakihan on ihmisiä ja todellista elämää varten.

Vaikkei Sinulla juuri tällä hetkellä olisikaan tarvetta lakiavulle, mutta haluat pysyä Fridan mukana, tilaa Fridan uutiskirje tässä alla oikealla.

Kuulumisiin ja tapaamisiin!

Katariina ja Ulla

Kuva: Pauliina Ainasoja.